ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ บ้านเขือง หมู่ 3 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร

นายอาทิตย์ ดวงวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดี
     ดีมาก
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตลักษณ์โรงเรียน

ผู้เข้าชม 274

อัตลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์

วิชาการก้าวหน้า  การกีฬาเด่น เน้นภูมิทัศน์สวยงาม ความสะอาดเป็นเลิศ

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ล้ำค่าฟืมทอผ้า