ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ บ้านเขือง หมู่ 3 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร

นายอาทิตย์ ดวงวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดี
     ดีมาก
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

ประวัติโรงเรียน

ผู้เข้าชม 444

               ประวัติโรงเรียน  ตั้งอยู่เลขที่ 227 หมู่ 3  ตำบลบ้านเขือง  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2463 เรียกว่าโรงเรียนประชาบาลหมูม้น 2 ใช้ศาลาวัดศรีจันทร์เป็นที่ตั้งโรงเรียนชั่วคราว  ต่อมาได้ย้ายมาที่โนนหัวแฮด (ที่อยู่ปัจจุบัน)เมื่อปี 2506 มีเนื้อที่ 27 ไร่ 3 งานจากการบริจาคของชุมชนในสมัยนั้น  ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่ที่ 1  เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3