ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ บ้านเขือง หมู่ 3 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร

นายอาทิตย์ ดวงวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดี
     ดีมาก
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

โรงเรียนในสังกัด : โรงเรียน บ้านเขือง

พบข้อมูล: 8 รายการ
รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
31411 โรงเรียน ศึกษาพิเศษร้อยเอ็ด บ้านนิเวศน์ นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 043569279
45100597 โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ธวัชชัย นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
81100401 โรงเรียน บ้านข่อย บ้านเมืองแก้ว หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 0895745850
100000063 โรงเรียน บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) เมืองทอง เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043651718
100000160 โรงเรียน บ้านขอนแก่น
100000316 โรงเรียน บ้านบากหนองแดง หนองแดง บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 0885396717
100000443 โรงเรียน บ้านเขือง บ้านเขือง บ้านเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 043509130
100000482 โรงเรียน บ้านเขือง บ้านเขือง บ้านเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 043509130