ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ บ้านเขือง หมู่ 3 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร

นายอาทิตย์ ดวงวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดี
     ดีมาก
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

: โรงเรียน บ้านเขือง

พบข้อมูล: 5 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
1 ม.ค. 2513, 00:00 แบบฟอร์มวันลา 39 KB 30
1 ม.ค. 2513, 00:00 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 ปี 2560 86.23 KB 48
1 ม.ค. 2513, 00:00 จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเขือง ปี 2559 ภาคเรียนที่ 1 117.65 KB 42
1 ม.ค. 2513, 00:00 จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเขือง ปี 2555 324.37 KB 40
1 ม.ค. 2513, 00:00 จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเขือง ปี 2556 385.79 KB 40