ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ บ้านเขือง หมู่ 3 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร

นายอาทิตย์ ดวงวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดี
     ดีมาก
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ : 11
ชื่อ ผู้บริหาร : นายอาทิตย์ ดวงวงษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน

ลำดับ : 9
ชื่อ ผู้บริหาร : นายวาสนา ศิริสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2549 ถึง 30 ตุลาคม 2551
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 8
ชื่อ ผู้บริหาร : นายณรงค์ โสภาพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2547 ถึง 1 พฤศจิกายน 2549
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 7
ชื่อ ผู้บริหาร : นายดำรง จันทคัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2540 ถึง 30 ตุลาคม 2547
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 6
ชื่อ ผู้บริหาร : นายวิจิตร พาหะนิชย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเขือง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2511 ถึง 30 กันยายน 2540
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 5
ชื่อ ผู้บริหาร : นายบำเหน็จ คำภักดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2490 ถึง 20 พฤศจิกายน 2511
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 4
ชื่อ ผู้บริหาร : นายชัย วัฒนก้านตรง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 เมษายน 2467 - 28 กุมภาพันธ์ 2490
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 3
ชื่อ ผู้บริหาร : นายบุดดา แหลมกีก่ำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มิถุนายน 2465 -14 เมษายน 2467
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 2
ชื่อ ผู้บริหาร : นายปาน บุญโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 เมษายน 2464 - 15 มิถุนายน 2465
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 1
ชื่อ ผู้บริหาร : นายลุน สุ่มมาตย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 เมษายน 24634 - 15 เมษายน 2464
สถานะ : อดีตผู้บริหาร