ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ บ้านเขือง หมู่ 3 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร

นายอาทิตย์ ดวงวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดี
     ดีมาก
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2560 (โอเน็ต)  เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2561 ที่โรงเรียนบ้านเขือง  โดยมี ท่าน  ดร.สกล  คามบุศย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ฯ